ღონისძიებები

saganmanathleblo-programa-pharmatsevtebisthvis
საგანმანათლებლო პროგრამა ფარმაცევტებისთვის
ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ეგიდით  ა/წლის 21-25 ნოემბერს გაიმართება ფარმაცევტთა საგანმანათლებლო პროგრამა, სადაც მსმენელებს  ფარმაკოლოგიაში ტრენინგის გარდა საშუალება ექნებათ ინფორმაცია მიიღონ ბაზარზე არსებული სიახლეებისა და ინოვაციური პროდუქტების შესახებ. 11.11.2016
შეხვედრა ჯადნაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან
2016 წლის 28 სექტემბერს ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ეგიდით გაიმართა სამუშაო ხასიათის შეხვედრა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს IT დეპარტამენტის წარმომადგენლებსა და სააფთიაქო დაწესებულებების IT და ბიზნეს პროცესების მართვის მენეჯერებს შორის 28.09.2016