შეხვედრა ჯადნაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან

28.09.2016

2016 წლის 28 სექტემბერს ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ეგიდით გაიმართა სამუშაო ხასიათის შეხვედრა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს IT დეპარტამენტის წარმომადგენლებსა და სააფთიაქო დაწესებულებების IT და ბიზნეს პროცესების მართვის მენეჯერებს შორის. შეხვედრა გაიმართა მეიდან ჯგუფის დიზაინ-ცენტრის საკონფერენციო დარბაზში. სადისკუსიო თემას წარმოადგენდა ელექტრონული რეცეპტის სისტემის ინტეგრაციის დეტალების განხილვა და მომავალში განსახორციელებელი ამოცანების დასახვა.

შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც მსხვილმა, საშუალო და წვრილმა სააფთიაქო ქსელებმა, ასევე დამოუკიდებელი აფთიაქების წარმომადგენლებმა.
ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია მადლობას უხდის საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს აქტიური თანამშრომლობისთვის.

28Th of September, 2016 Pharmaceutical Companies Association organized working meeting between IT group members of Ministry of Health and Social Affairs of Georgia and pharmacy institutions IT and business processes management members. Meeting conducted in Meidan Group Design centre – meeting hall. Topic of discussion was electronic prescriptions’ system integration details and future implementation tasks.
The meeting was attended as wholesaler and independent pharmacy representors.
Pharmaceutical Companies Association thanks to Ministry of Health and Social Affairs of Georgia for active relationships.