საგანმანათლებლო პროექტის პირველი ნაწილი

წარმატებით დასრულდა ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის პროექტის პირველი ნაწილი. 16.03.2015-20.03.2015 ასოციაციის ეგიდით პირველი ტრენინგ კურსი ჩატარდა. 11-მა მოქმედმა ფარმაცევტმა, ფარმაცევტთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგ კურსი გაიარა . კურსის ბოლოს მათ ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციისა და ბიდისი აკადემიის ერთობლივი სერთიფიკატები გადაეცათ.