შ.პ.ს. “მერმისი”

შ.პ.ს. “მერმისი”

Tel: +995 322 959809,

+995 322 911300

Fax: +995 322 961639